Door het raam

in de schilderijen van Albert Marquet (1875-1947) is het kader van het raam van waaruit hij zijn havens en vergezichten schilderde altijd aanwezig - ook als het onzichtbaar is.

Frivole zeewering

In 1906 hield de watersnood van 1953 een generale repetitie, waarbij in Zeeland verzwakte dijken braken en 25 polders langs Ooster- en Westerschelde overstroomden. De betonnen muurtjes die daarna op dijken werden gebouwd waren een goedkoop – maar in 1953 waardeloos – alternatief voor wat eigenlijk nodig was: dijkverzwaring.